Tag: Włodzimierz Pawluczuk

  • Rozróżnienie wartości artystycznych i estetycznych a trudności współczesnej teorii sztuki

    Rozróżnienie wartości artystycznych i estetycznych a trudności współczesnej teorii sztuki

    Za tekst odpowiada Piotr S. Nowak, absolwent filozofii, dyplomowany złotnik-jubiler, o humorystycznym dystansie do Ja ^ ~Ja.Wraz z pojawieniem się awangardy koncepcje wartościowania dzieł sztuki okazywały się coraz bardziej bezradne wobec stworzenia obiektywnych kryteriów oceny. Sztuka neoawangardowa nie pozostawiła już żadnych złudzeń, że teorie oparte tylko na wartościach artystycznych lub estetycznych nie są wystarczające. Zacznę…