Tag: Stefan Morawski

  • Rozróżnienie wartości artystycznych i estetycznych a trudności współczesnej teorii sztuki

    Rozróżnienie wartości artystycznych i estetycznych a trudności współczesnej teorii sztuki

    Wraz z pojawieniem się awangardy koncepcje wartościowania dzieł sztuki okazywały się coraz bardziej bezradne wobec stworzenia obiektywnych kryteriów oceny. Sztuka neoawangardowa nie pozostawiła już żadnych złudzeń, że teorie oparte tylko na wartościach artystycznych lub estetycznych nie są wystarczające. Zacznę od przedstawienia sposobów pojmowania wartości i ich realizowania, następnie skupię się na pięknie jako wartości ściśle […]