Tag: Stanisław Brzozowski

  • Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

    Filozoficzne aspekty myśli Józefa Piłsudskiego

    Trudno uznać Józefa Piłsudskiego za filozofa lub ściśle powiązać go z jakimś nurtem filozoficznym. Należałoby raczej pisać o luźnych związkach postawy Piłsudskiego z wybranymi typami myślenia. Pewne prądy filozoficzne Piłsudski próbował sobie przyswoić, a z pewnymi łączyła go nie w pełni uświadomiona bliskość. Bohdan Urbankowski podjął się próby rekonstrukcji jego filozoficznej postawy, od czasów, gdy […]

  • Człowiek wśród skorpionów, czyli Czesława Miłosza wieniec na florenckim cmentarzu

    Człowiek wśród skorpionów, czyli Czesława Miłosza wieniec na florenckim cmentarzu

    Już sam tytuł opowiadającej o Stanisławie Brzozowskim książki Czesława Miłosza, Człowiek wśród skorpionów, dość dobrze pokazuje kierunek, w którym myśl swoją będzie prowadził poeta. Skupi się on bowiem nie na szczegółach filozoficznych samej myśli Brzozowskiego, ale raczej na dramatycznej i inspirującej sytuacji, w jakiej znalazł się ten oryginalny i warty uwagi myśliciel, oraz w jakiej […]