Tag: Georges Sorel

  • Prozatorska twórczość i filozofia Adama Mickiewicza

    Prozatorska twórczość i filozofia Adama Mickiewicza

    Postaci Adama Mickiewicza nie trzeba przedstawiać nikomu, kto przeszedł przez system edukacji na poziomie podstawowym. Powszechna wiedza o tej postaci jest jednak tak powierzchowna, że przynosi jej raczej ujmę niż zaszczyt. Program nauczania przywiązuje dużą wagę do biografii Mickiewicza, która ma dać klucz do interpretacji wierszy i sprowadza się zazwyczaj do jego romansów i egzaltowanego patriotyzmu. Pomija się przez to istotę rzeczy – światopogląd, jakiemu hołdował narodowy poeta.

  • Społeczny bunt a koncepcja mitu Georges’a Sorela

    Społeczny bunt a koncepcja mitu Georges’a Sorela

    Zachęcamy do przeczytania eseju Społeczny bunt a koncepcja mitu Georges’a Sorela autorstwa Cypriana Kraszewskiego.