Tag: Alfred J. Ayer

  • Czym jest wiedza? Problem Gettiera

    Czym jest wiedza? Problem Gettiera

    Wydaje się, że wielkie problemy filozoficzne inicjowane były w opasłych tomach wielkich dzieł filozoficznych. Do wielkich problemów z zakresu epistemologii zaliczają się takie zagadnienia, jak sądy syntetyczne a priori i filozofia transcendentalna, zapoczątkowane przez Krytykę czystego rozumu Immanuela Kanta. Wielki problem indukcji zapoczątkował David Hume w Traktacie o naturze ludzkiej. Natomiast wielki problem uposażenia poznawczego […]

  • Problem solipsyzmu w „Traktacie” Wittgensteina

    Problem solipsyzmu w „Traktacie” Wittgensteina

    Głównym tematem tego tekstu jest próba odparcia zarzutu Alfreda J. Ayera, skierowanego przeciw tezie 5.6 (i jej pod-tezom)[1] Ludwiga Wittgensteina, zawartym w Tractatus Logico-Philosohicus.