Cztery style działania

Instrukcja: jak poprawnie wykonać test na cztery style działania profesjonalnego.

Celem testu jest określenie skłonności i preferencji danej osoby w czterech podstawowych stylach działania.

Formularz składa się z szesnastu wierszy, każdy wiersz należy potraktować jako osobne pytanie / zagadnienie. W każdym wierszu należy wpisać liczby 1, 2, 3 oraz 4.

1 – najniższa waga, 4 – najwyższa waga

Poprawnie wypełniony test wygląda zatem tak (przykładowe rozwiązanie):

1234
1342
2431
2431
4312

Warto wykonać test dość szybko, wczesna odpowiedź jest często najlepsza.

Wyniki dla poszczególnych stylów działania można odczytać z odpowiednich komórek pod tabelką. Poprawnie wykonany test sprawi, że w komórce „Suma kontrolna” pojawi się liczba 160. Wyjaśnienie: 16 zagadnień, w każdym wierszu 10 punktów (1+2+3+4=10), 16*10=160.

Wersja online lub plik do pobrania: