Author: Witold Hewelt

  • Współczesne dzieło muzyczne w ujęciu filozofii Romana Ingardena

    Współczesne dzieło muzyczne w ujęciu filozofii Romana Ingardena

    Myśląc o jakimkolwiek dziele muzycznym, odczuwam przede wszystkim ponadmaterialną głębię i swoistą strukturalną złożoność harmonicznie przeplatających się ze sobą brzmień instrumentów i wokali. Nie sposób jest wskazać na fizyczny fundament konkretnego utworu muzycznego, stąd też przyjmuje się, iż są nim fenomeny dźwiękowe i zjawiska akustyczne same w sobie. Rozważania traktujące o partykułach kompozycji klasycznych, które […]