Kategorie
Poezja Radykalny słoń - literatura

Inny koniec słońca

Wiecie, że to już nasze czwarte spotkanie z poezją na „Radykalnym słoniu”? Tatiana Zemliakowa to dziennikarka, wykładowca, naukowiec, tłumaczka. W 2010 roku wydała pierwszy zbiór poezji Rojbusz na ciszy. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy z 2013 roku. Wiersze tłumaczone na język białoruski i polski. Mieszka w Kijowie.