Kategorie
Poezja Radykalny słoń - literatura

Remont poranka u Reinera Kunzego

Prezentujemy wiersz Rafała Różewicza Remont poranka u Reinera Kunzego z tomu Państwo przodem (Fundacja Duży Format, Warszawa 2016).