Author: Piotr Borkowicz

  • rozmowa kwalifik(a)cyjna

    rozmowa kwalifik(a)cyjna

    Czas na kolejny set poetycki! Za wiersze odpowiada Piotr Borkowicz, grafika zdobiąca wpis autorstwa Kamila Frąckiewicza. Miłego!

  • Nieprzysiadalność w pałacu prezydenckim

    Nieprzysiadalność w pałacu prezydenckim

    Nadzwyczaj nieszczęśliwą w skutkach trzeba nazwać wizytę Edgara Allana Poe w Białym Domu, która miała miejsce 14 marca 1843 roku. Zaproszenie od samego prezydenta było dla pisarza wielką szansą na poprawę swojego podupadającego wizerunku. Poe niestety (albo stety?) nie wykorzystał okazji, żeby się odbić.