Author: Paula Apanowicz

  • Hitchcock filozoficzny, czyli dlaczego kino mistrza suspensu interesuje filozofów filmu?

    Hitchcock filozoficzny, czyli dlaczego kino mistrza suspensu interesuje filozofów filmu?

    Alfred Hitchcock w pamięci wielu fanów zapisał się przede wszystkim jako niedościgniony mistrz suspensu i grozy, autor klasycznych thrillerów szpiegowskich oraz dreszczowców, formujących współczesny wizerunek kina. Hitchcockowski człowiek to postać znajdująca się w stałym zagrożeniu, wynikającym z chaotycznej struktury świata. W swej egzystencji ponosi odpowiedzialność za czyny, których nie popełnił, musi udowadniać własną niewinność i […]

  • „Koło cnoty” Noëla Carrolla i jego konsekwencje dla dzieła filmowego

    „Koło cnoty” Noëla Carrolla i jego konsekwencje dla dzieła filmowego

    Jedna z podstawowych tez stanowiska Noëla Carrolla głosi, że sztuka może funkcjonować jako źródło wiedzy moralnej. W artykule The Wheel of Virtue: Art, Literature and Moral Knowledge Carroll wychodzi od stwierdzenia, że literatura, taniec czy film mogą stanowić narzędzie edukacji i źródło wiedzy, przy czym zauważa, że byłaby to zazwyczaj wiedza psychologiczna, społeczna lub moralna. […]