Kategorie
Poezja Radykalny słoń - literatura

Na moment przed rozwiązaniem

Czas na piąte spotkanie ze współczesną polską poezją. Ponieważ jakoś nie mamy pomysłu na błyskotliwy wstępniak, to rzucimy fragmentem posłowia z pewnego repetytorium. Pojawia się tam Martin Heidegger i słynne das Man, więc tym lepiej. Oto cytat: „się, wyróżnione ostatecznie przez Taranka kursywą, nie jest Się Heideggerowskim, w polskim tłumaczeniu Bycia i czasu pisanym wielką literą, 'bezosobową’ siłą 'opinii publicznej’, 'dominacją’ lub – jak sugerują inni tłumacze – 'dyktaturą’, bądź 'władzą’ innych”. Wiersze niżej.